Heureka.sk - overené hodnotenie obchodu Aryor

Obchodné podmienky

Spôsob objednania

 • Prostredníctvom elektronického obchodu: www.aryor.sk
 • Poštou na adrese: Aryor, Partizánska 35, 921 01  Piešťany
 • Telefonicky: +421 33 77 43 409
 • E-mailom: aryor@aryor.sk
  Do elektronickej objednávky je nutné vyplniť formulárom predpísané údaje.

Do objednávky zaslanej e-mailom alebo poštou je nutné uviesť nasledujúce údaje:

 • meno, priezvisko
 • bydlisko kupujúceho
 • telefón, e-mail
 • kód produktu (PLU), názov výrobku, požadované množstvo
 • dodaciu adresu


Kozmetička, predajňa:

 • meno, priezvisko kontaktnej osoby
 • IČO
 • DIČ, ak je zaregistrovaný ako platca DPH
 • fakturačná adresa
 • kód produktu (PLU), požadované množstvo
 • dodaciu adresu
 • telefón


Cena dodávky sa riadi platným cenníkom v dobe prijatia objednávky.

Objednávka zaslaná prostredníctvom e-shopu bude potvrdená e-mailom. Objednávka zaslaná iným spôsobom bude potvrdená e-mailom alebo telefonicky.

E-shop je určený len pre Slovenskú republiku.


Expedičné náklady

Pri objednávke tovaru v celkovej hodnote do 50 € sú účtované expedičné náklady 3,95 €.
Pri objednávke tovaru v celkovej hodnote nad 50 € nie sú expedičné náklady účtované.


Dodacia lehota
V prípade, že je tovar na sklade, vyexpedujeme ho ešte v ten, prípadne nasledujúci, pracovný deň. Dodacia lehota je od 2 do 5 pracovných dní, v závislosti na dodacích podmienkach našich partnerov. Počas dní pracovného voľna (sobota, nedeľa) a sviatkov sa tovar nedoručuje. V prípade, že nejaký tovar nebude skladom a bude tam dlhšia dodacia lehota ako 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky predavajúcim, budeme Vás čo najskôr kontaktovať. Kupujúci má v tomto prípade nárok na odstúpenie od objednávky.

V každom prípade, snažíme sa tovar posielať čo najskôr, aby ste ho mali čím skôr u seba.. 


Spôsob dodania

Tovar zasielame prostredníctvom kurierskej služby GLS. 

Nakoľko sa snažíme o neustále zlepšovanie a pre vás čo najpohodlnejší spôsob doručenia, tovar zasielame prostredníctvom kuriéra GLS. Zasielanie prostredníctvom Slovenskej pošty sme zatiaľ zrušili. Veríme, že bude pre vás doručenie prostredníctvom GLS pohodlnejšie, rýchlejšie a kvalitnejšie.

Pri doručovaní zásielok prostredníctvom GLS vám zaručujeme nasledovné:

 • o zásielke ste informovaný cez SMS alebo mail, v deň doručovania ste informovaný o približnom čase doručenia
 • platbu na dobierku
 • opakované doručenie v prípade neprítomnosti na dodacej adrese (maximálne 3x)
 • v prípade neúspešného doručenia Vám bude zaslané e-mailové oznámenie o nedoručení balíka. Prostredníctvom linku v tomto e-maily, môžete zadať náhradné doručenie a to - doručenie v iný termín, na inú adresu, presmerovanie do parcelshopu alebo Balíkomatu, priame vyzdvihnutie balíka v GLS depe alebo odmietnutie balíka. 

Osobný odber

Osobný odber je možný na adrese:
Aryor, Partizánska 35, 921 01  Piešťany
Tel.: +421 33 77 43 409
e-mail: aryor@aryor.sk
Na základe telefonickej dohody.


Spôsob platby

 • dobierkou pri prevzatí tovaru
 • pri osobnom odbere v hotovosti


Ceny

Ceny uvedené na stránkach e-shopu sú v eurách a sú platné v momente objednania a sú uvedené vrátane DPH. V cenách nie sú zahrnuté expedičné náklady.
Ceny v e-shope môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia.
Súčasťou dodávky je riadny daňový doklad.

Záručná doba

Záručná doba je stanovená v súlade s Obchodným zákonníkom na 24 mesiacov do dátumu výroby tovaru.

Pri kozmetických prípravkoch je vždy uvedená slovami: „Spotrebujte najlepšie do:“
Pri kozmetických prípravkoch, kde je minimálna doba spotreby dlhšia ako 30 mesiacov, nemusí byť uvedený dátum.
Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobku, nesprávnou manipuláciou a nesprávnym skladovaním.
Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu a úplnosť dodávky.

 

Vernostná zľava

Vernostná zľava sa uplatňuje len pri registrovaných zákazníkov. Výška zľavy závisí od celkového objemu objednávok uskutočnených zákazníkom za posledných 365 dní.

 • Pri celkovom objeme objednávok v hodnote od 200,00 € do 499,99 € je výška zľavy 4%.
 • Pri celkovom objeme objednávok v hodnote od 500,00 € do 799,99 € je výška zľavy 6%.
 • Pri celkovom objeme objednávok v hodnote od 800,00 €  je výška zľavy 8%.

Vernostná zľava sa nedá uplatniť na profesionálne balenia! Sú však zohľadnené pri celkovom objeme objednávok.

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na aryor@aryor.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Ochrana osobných údajov v IS e-shop www.aryor.sk Informácie a poučenie o právach dotknutých osôb v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytujete svoje osobné údaje v rozsahu požadovanom príslušným registračným formulárom informačného systému e-shop na internetovej stránke www.aryor.sk na základe svojho slobodného rozhodnutia. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ, predávajúci a zodpovedný vedúci za E-Shop : Lucia Poláková - Aryor, Partizánska 35A, 921 01  Piešťany, IČO: 47035838, IČ DPH: SK1085406256, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany, číslo živnostenského registra 230-17510, oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia trvania registrácie v e-shope na internetovej stránke: www.aryor.sk na účely registrácie zákazníkov, vedenia databázy registrovaných profesionálnych kozmetičiek, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky zákazníka.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope na internetovej stránke: www.aryor.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite e-mailom na aryor@rayor.sk, formou zaslania SMS, alebo zavolaním na číslo mobilného telefónu +421 908 039 258. Prevádzkovateľ e-shopu aryor.sk si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope, ak nebola za posledných 24 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka zaregistrovanej osoby. Po zrušení registrácie v e-shope v aryor.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ v zmysle platných právnych predpisov povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky (lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená), budú bezodkladne zlikvidované po uplynutí zákonnej lehoty. Zakliknutím políčka „POKRAČOVAŤ“ v Registračnom formulári, v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete e-shopu aryor.sk svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári, ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu, na účely zasielania aktuálnych ponúk tovaru, služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu prevádzkovateľa e-shopu uvedenú v časti kontakt, alebo e-mailom na aryor@aryor..sk. Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované ! Osobné údaje, ktoré uvádzate do príslušného registračného formuláru musia byť pravdivé a aktuálne. Odoslaním registračného formulára dávate svoj súhlas, že Vaše osobné údaje budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom e-shopu aryor.sk, ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz, a pod. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov. Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov. Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v potrebnom rozsahu: Slovenská pošta, a. s. (IČO: 36631124) a ďalšie právnické osoby, ktorých na poskytnutie osobných údajov oprávňujú platné zákony SR. Aj keď plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, pre vybavenie vašej objednávky potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje. Všetky poskytnuté osobné údaje budú použité výlučne pre daný účel (zaslanie objednaného tovaru a pre vzájomnú komunikáciu). V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete písomne požiadať o ich vymazanie ihneď po vybavení účelu na ktorý ste svoje údaje poskytli. Prevádzkovateľ internetového obchodu e-shop na stránke www.aryor.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a platných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním internetového obchodu. V prípade, že budete mať podozrenie, že prevádzkovateľom e-shopu boli porušené zákonné povinností ochrany osobných údajov, máte ako dotknutá osoba právo obrátiť sa na: ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika Sekretariát úradu : +421 2 323 132 14 E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, Internetová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk Prevádzkovateľ má právo overovať správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade pochybností správnosti a pravdivosti údajov budú tieto dáta blokované. Pokiaľ nebude možné údaje opraviť, upraviť, dostatočne overiť, prípadne ak by bolo overovanie spojené s neúmernými nákladmi budú tieto údaje odstránené z informačného systému e-shopu.

Zverené osobné údaje nebudú:

 • poskytnuté tretím osobám
 • použité pre komerčné účely nesúvisiace s ponukou tohto e-shopu bez súhlasu vlastníkov týchto údajov.

 

Prevádzkovateľ  Lucia Poláková - ARYOR vyhlasuje, že má spracovaný Bezpečnostný projekt informačných systémov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení  novely vyhlášky č. 117/2014 Z. z. Tento projekt je aktualizovaný podľa zákona 18/2018 Z.z., nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General Data Protection Regulation (GDPR) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680. Pracovníci prevádzkovateľa  e-shopu www.aryor.sk, ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a oprávnení na prácu s osobnými údajmi podľa  zákona č. 18/2018 Z. z.  Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.